تحلیل فیلم زنی پشت پنجره
(زنی پشت پنجره)  بر مبنای رمانی به همین نام نوشته ای.جی.فین ساخته شده  و در مورد دکتر آنا فاکس،  است که در خانه‌ای به تنهایی زندگی می‌کند و هراس بیرون رفتن از خانه دارد.
ارتباط او با دنیای بیرون بسیار محدود است ولی در عوض در اوقات فراغت با دوربین خانه‌های اطراف را دید می‌زند و در همین حین با یک جنایت مواجه می‌شود.
آنا فاکس بین توهم و خاطرات گم شده است و چالشهای روانی زیادی را تجربه می‌کند.
بیرون هراسی، تنهایی، افسردگی و شک در زندگی آنا فاکس مشهود است و با دیدن فیلم می‌توان رفتارهای وی را مورد بررسی قرار داد.