تحلیل صحنه‌هایی از یک ازدواج
مینی سریال صحنه‌هایی از یک ازدواج، اقتباسی از یک سریال به همین نام و اثر اینگمار برگمان است.
در این سریال بخشهایی از زندگی در حال فروپاشی یک زوج به نامهای میرا و جاناتان، در یک بازه‌ی پنج ساله بررسی می‌شود.
هر قسمت از این سریال، روایتگر احساسات و نحوه‌ی رویارویی این زوج با بحرانها ست.
در این داستان، وظیفه‌ی اصلی امرار معاش برفهده‌ی زن و وظیفه‌ی نگهداری از فرزند به عهده‌ی مرد است.
در ابتدای سریال صحنه‌هایی از یک ازدواج با یک زندگی موفق و درخشان روبرو می‌شویم و به مرور متوجه می‌شویم با نمایشی متظاهرانه روبرو هستیم.
اساس فیلم برپایه گفتگوهای طولانی  زوج داستان است ودر خلال بحث و جدلها، شوخیها و گفتگوهای روزانه به عنق نشکلات و رابطه‌ی آسیب‌دیده‌شان پی خواهیم برد.
دیدن این مینی‌سریال ممکن است بتواند نگاه ما را به مسائل خانوادگی و زوجین عمیق‌تر کند و باب گفتگو را در زمان چالشها و بحرانهای زندگی باز نماید.