اختلالات یادگیری یکی از اختلالات شایع در بین دانش‌آموزان پیش دبستانی و اول دبستان است. در این حالت کودک از هوش نرمال برخوردار است، از بیماری خاصی رنج نمی‌برد، خانواده دارای تنش یا مشکلات اقتصادی نیست اما در یادگیری دچار مشکل است. اختلالات یادگیری در کودکان اگر به موقع تشخیص داده شوند به راحتی قابل درمان هستند. همچنین درمان به موقع این اختلالات از بروز آسیب های روانی‌ بیشتر در نوجوانی و جوانی این کودکان جلوگیری می‌کند. اختلالات یادگیری شامل موارد زیر است:

  • اختلال در خواندن
  • اختلال در نوشتن یا دیکته نویسی
  • اختلال در ریاضیات