دوران نوجوانی یکی از پرچالش ترین و مهمترین دوران زندگی فرزندان ما به حساب می آید. تغییرات هورمونی، جسمی و روحی روانی نوجوانان در این ایام، در مرحله اول برای خود نوجوان و در ادامه برای والدین حساسیت ویژه ای به همراه دارد. یکی از علت های رفتارهای ناکارآمد و غیر مسئولانه جوانان و افراد بزرگسال ریشه در دوران نوجوانی آنها و تعاملات آنها با خانواده مبدا و محیط اطراف دارد. از این رو توجه خاص به دوران نوجوانی فرزندانمان در رشد و توسعه فردی نسل آینده ما تاثیر شگرفی دارد.

موسسه آموزشی تبیان با استفاده از مشاورین مجرب و دارای تحصیلات آکادمیک و با تجربه بالا در زمینه مشاوره نوجوانان عزیز در کنار شما خواهد بود.