شکایت معمول راهبران کسب و کار دو چیز است: اول، ناتوانی آنها در پیدا کردن کارکنان خوب، و دوم نگهداری کردن از آنها پس از جذب و از دست دادن آنها در مدتی کوتاه پس از استخدامشان.

یکی از بزرگترین شکایت های آنها این است که آنها افراد را استخدام می کنند، آموزش می دهند و بعد از سرمایه گذاری روی آنها، کارکنان به محض یافتن فرصتی بهتر، سازمان را ترک کرده و به جایی دیگر می روند. تعداد این موارد بسیار زیاد است.

به محض اینکه کارکنان متوجه این موضوع می شوند که کارفرمایان هیج وفاداری نسبت به آنها ندارند، وفاداری سازمانی آنها نیز به میزان بسیار زیادی از بین می رود. یکی از چیزهایی که می تواند به ایجاد وفاداری کمک کند، داشتن یک فرهنگ سازمانی مقتدر است که کارکنان به وسیله آن هویت پیدا می کنند و آن را کامل احساس می کنند. البته، این موضوع سکه ایست که دو رو دارد. ممکن است افرادی داشته باشید که سازمان را به این دلیل که ارزش هایشان همراستا با فرهنگ سازمان نیست، ترک کنند، ولی کارکنانی که باقی می مانند، تعهد بالاتری دارند، چرا که انطباق آنها با سازمان درست به نظر می رسد.

موسسه آموزشی تبیان با استفاده از تجارب کوچ های سازمانی خود و با عقد قرارداد با سازمان ها و آموزش مدیران و کارکنان به جهت بالا رفتن کیفیت سازمان و بهره وری بیشتر درکنار شما خواهد بود.