موسسه آموزشی تبیان با توجه به اهداف تبیین شده در جهت بالا بردن سلامت روان و سواد عاطفی و هیجانی جامعه، برخی فیلمهای مطرح ایران و دنیا را به شما معرفی نموده و با برگزاری جلسات نقد و تحلیل فیلم، در صدد رشد و آشنایی شما با موضوعات گسترده اجتماعی و روانشناختی است.
امیدواریم در آینده و با وجود شرایط بهتر جامعه برای برگزاری اجتماعات حضوری، بتوانیم جلسات متعدد نقد و تحلیل فیلمهای روز و مطرح دنیا را با حضور شما برگزار کنیم.