انواع روش های پرداخت جهت خرید محصولات و شرکت در کارگاه های مرکز تبیان

روش اول:

واریز وجه به حساب زیر
شماره حساب: ۲-۱۳۰۹۰۹۰-۸۰۰-۳۳۳
شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۲۱۹۵۸۳۰
شماره شبا: ۹۰۰۵۷۰۰۳۳۳۸۰۰۰۱۳۰۹۰۹۰۰۰۲

به نام آقای نادر قنبری – بانک پاسارگاد

لطفا پس از پرداخت، با شماره تماس ۰۲۱۸۸۴۰۱۰۷۷ تماس حاصل کرده و اطلاعات فیش واریزی خود را اعلام نمایید.

روش دوم:

واریز وجه با استفاده از فرم زیر

روش سوم:

انتخاب محصول مربوطه از روی وب سایت و افزودن آن به سبد خرید و انجام تسویه حساب از سبد خرید.