مجموعه کارگاه های آنلاین جان تازه (ویژه نوجوانان 14 و 15 سال)

بدون امتیاز 0 رای
55,000  تومان
مجموعه کارگاه‌های جان تازه نقشه زندگی ویژه نوجوانان 15-14 سال ❇️ شناخت هویت ❇️ آشنایی با مفهوم نیازها ❇️ قرار
55,000  تومان

مجموعه کارگاه های آنلاین جان تازه (ویژه نوجوانان 16 و 17 سال)

بدون امتیاز 0 رای
55,000  تومان
مجموعه کارگاه‌های جان تازه نقشه زندگی ویژه نوجوانان 16 تا 17 سال ❇️ شناخت هویت ❇️ آشنایی با مفهوم نیازها
55,000  تومان

مجموعه کارگاه های آنلاین رسم فرزانگی – ملاقات با خویشتن 2

بدون امتیاز 0 رای
70,000  تومان
مجموعه کارگاه‌های رسم فرزانگی ملاقات با خویشتن (خود آگاهی) ❇️ آشنایی با خود ❇️ آشنایی با ملزومات رشد و شکوفایی
70,000  تومان

مجموعه کارگاه های آنلاین جان تازه – (ویژه نوجوانان 16 تا 17 سال)

بدون امتیاز 0 رای
55,000  تومان
مجموعه کارگاه‌های جان تازه نقشه زندگی ویژه نوجوانان 16 تا 17 سال ❇️ شناخت هویت ❇️ آشنایی با مفهوم نیازها
55,000  تومان

مجموعه کارگاه های آنلاین جان تازه – (ویژه نوجوانان 14 تا 15 سال)

بدون امتیاز 0 رای
55,000  تومان
مجموعه کارگاه‌های جان تازه نقشه زندگی ویژه نوجوانان 15-14 سال ❇️ شناخت هویت ❇️ آشنایی با مفهوم نیازها ❇️ قرار
55,000  تومان

شناخت احساسات همراه با نقاشی خلاق

بدون امتیاز 0 رای
240,000  تومان
🟢 دوره آنلاین «حس‌های رنگی» شناخت احساسات در کنار نقاشی خلاق ، کودکان را با هیجانات و احساساتشان آشنا می‌کند
240,000  تومان

دوره سوپرویژن (ویژه دانشجویان)

بدون امتیاز 0 رای
2,800,000  تومان
2,800,000  تومان

کنترل گری، پاشنه آشیل روابط

بدون امتیاز 0 رای
70,000  تومان
70,000  تومان