برگزار شده

ششمین دوره حضوری راه در مهر 1401

بدون امتیاز 0 رای
2,900,000 تومان

در این دوره چه می‌آموزیم؟ هدایت و همراهی افراد در مسیر تغییر تقویت مهارت های فردی برای ارتباط بهتر درونی…

1
2,900,000 تومان

همدلی و پذیرش در شرایط سخت

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این دوره چه می آموزیم؟ با محدودیت های ناشی از شرایط زندگی چگونه برخورد کنیم؟ باورهای نادرست درباره شادمانی…

2
350,000 تومان
برگزار شده

دومین دوره حضوری راه در دی ماه 1400

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 تومان

دوره راه (۲)   در این دوره چه می‌آموزیم؟ رابطه چیست؟ نقش رابطه در کیفیت زندگی ما انواع ارتباط چیست…

2,400,000 تومان
برگزار شده

اولین دوره حضوری راه در آبان 1400

بدون امتیاز 0 رای
2,400,000 تومان

در دوره راه (۱) چه می‌آموزیم؟ آشنایی با مهارت خودآگاهی روش‌های کشف خویشتن بهبود سازی روابط در راستای کشف خویشتن…

2,400,000 تومان