پنجمین دوره حضوری راه در تیر ۱۴۰۱

بدون امتیاز 0 رای
2,900,000 تومان

در این دوره چه می‌آموزیم؟ هدایت و همراهی افراد در مسیر تغییر تقویت مهارت های فردی برای ارتباط بهتر درونی

2,900,000 تومان

همدلی و پذیرش در شرایط سخت

بدون امتیاز 0 رای
350,000 تومان

در این دوره چه می آموزیم؟

  • با محدودیت های ناشی از شرایط زندگی چگونه برخورد کنیم؟
  • باورهای نادرست درباره شادمانی در زندگی
  • اصولی که ما را همدلی و پذیرش بیشتر هدایت می کند.
  • راه کاریی برای تاب آوری بیشتر در شرایط سخت
350,000 تومان