پنجمین دوره حضوری راه در تیر ۱۴۰۱

بدون امتیاز 0 رای
2,900,000 تومان

در این دوره چه می‌آموزیم؟ هدایت و همراهی افراد در مسیر تغییر تقویت مهارت های فردی برای ارتباط بهتر درونی

2,900,000 تومان
300,000 تومان