عطیه احمدی

سوابق اجرایی

  • مشاورکودک
  • دارای پروانه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره
  • مدرس کارگاه‌های آموزشی روان‌شناسی کودک

سوابق تحصیلی

  • مدرک کارشناسی رشته مشاوره و راهنمایی از دانشگاه شهیدبهشتی
  • مدرک کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه شهیدبهشتی
  • مشاور اختلالات اضطرابی کودک-تربیتی کودک

اطلاعات تماس

وب سایت:
تلگرام:
تلفن: